Aknicare Klinik Çalışmalar


AKNE VULGARİS TEDAVİSİNDE TRİETİLSİTRAT ve ETİLLİNOLATE İÇEREN LOSYONUN ÇİFT KÖR, RANDOMİZE, PLASEBO KONTROLLÜ ÇALIŞMASI

Br J Dermatol. 2007 Sep;157(3):569-74. Epub 2007 Jul 16

Sonuç: Trietilsitrat ve etillinolate içeren yeni losyon, hafiften orta dereceli akneye kadar hem inflamatuar hem de non-inflamatuar lezyonlarda etkin bir tedavi sağlamıştır. Bu yeni losyon hızlı etki göstermiş ve iyi tolere edilmiştir.

Süpriz olan bulgu ise yeni losyon aknede önemli role sahip olduğu bilinen sebum üretimi üzerinde belirgin etki göstermesidir. Bu non-antibiyotik alternatif formülün var olan akne tedavilerine eklenmesi anlamlı olacaktır.

Etki Mekanizması: Losyonun etkinliği P. Acnes tarafından metabolize edilen etken maddeler olan etillinolate ve trietilsitrat’ın sinerjik işbirliğine bağlıdır. Etillinolate, linoleik aside hidrolize olur. Linoleik asidin akne hastalarında epidermal ve komedonal lipidlerde azaldığı bilinmekte ve derinin bariyer özelliğinin azalmasına neden olarak bakteri kolonizasyonunu artırmaktadır. Linoleik asidin normal seviyelerine dönmesi sağlanmaktadır. Ek olarak linoleik asit, 5a-redüktaz baskılayıcı olarak görev yaptıgından akneli hastalarda sebum üretiminin artmasında açıklaması mümkün olmaktadır. Normal seviyelerine dönen linoleik asit asırı sebum üretiminide düzenlemektedir.

Formülün diger aktif maddesi trietilsitrat ise P. Acnes tarafından sitrik asit ve esterlerine dönüstürüldügünde pilosebase biriminin içi asidik hale gelir. Sonuç olarak P. Acnes miktarı sınırlanırken, 5a-redüktaz azalır ve folikül içindeki keratolik etki sayesinde hiperkeratinizasyon düzenlenmis olur.


YENİ BİR TERAPÖTİK YAKLAŞIM: ORTA DERECELİ AKNE TEDAVİSİNDE SALİSİLİK ASİT PEELİNGLERİNE, TRİETİLSİTRAT ve ETİLLİNOLATE EKLENMESİ

Dermatol Surg 2013;1-9 DOI: 10.1111/dsu.12215

Metot: Hastalar Global Akne Derecelendirme Sistemi (Global Akne Grading System GAGS) skoru ile değerlendirilmiş olup ilk peeling seansından 15 gün önce (T-15) ve 4 salisilik asit peelinginden sonra ( her 10 günde bir defa, T0, T10, T20, T30) ve çalışmanın bitiminden 20 gün sonra (T50) toplam lezyonlar sayılmıştır.

50 günlük çalışmada, 4 seans ENERPEEL SA uygulanmıştır.
Peeling aralarında günde 2 kez AKNICARE GENTLE CLEASING GEL, AKNICARE LOSYON ve AKNICARE SUN SPF30 kullanılmıştır.

Sonuç: 53 hasta çalışmayı tamamlamıştır. Ortalama GAGS skoru T-15 ve T50 (p < 0,01) arasında %49 düşmüştür. Hiç bir hasta yan etki bildiriminde bulunmamıştır.

Tartışma: Bu tedavi bütün vakalarda etkin olup iyi tolere edilmiştir. Kimyasal peeling seansları klinik sonuçların iyileşmesini sağlamış ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmiştir.